Bilder av Svalen II som lystfartøy (1970 - 2010)

Sævat, Svalen II og Willy på Minne
Sævat, Willy og Svalen i Minnevika.

Svale-besøk
Svale-besøk (fra avisutklipp)

Svalen II og Winnie
Svalen II og Winnie i 1998. Jon Aarsland og Ove Langård er skipperne på hver sin båt.

Svalen og Winnie på Minne
Svalen II med Winnie i bakgrunnen i Minnevika april 2005

Svalen i Evjua
Ved Evjua, Totenvika juli 2009.