Bilder av Svalen II i yrkesmessig drift


Svalen II
Det beste bildet vi har greid å oppspore av Svalen II så langt.
Svalen II med par
Svalen II ble ikke brukt mye til personbefordring - naturlig nok når vi ser på størrelsen på styrhuset - men her har et ungt par tatt turen. Antagelig Thorleif  (sønn til Adolf) og Karen Malerstuen.
Willy på Svalen II
Willy Olsen (sønn av Evald) om bord på Svalen II. To ukjente personer i bakgrunnen.
Svalen II på kabelarbeid
Båten ble ikke brukt bare som lastebåt. Her kabelarbeid.
Svalen II i Minnevika
Svalen II i Minnevika 1964
Svalen II på Kapp
En æra er forbi. Styrhuset til Svalen II er fjernet. På Kapp på begynnelsen av 70-tallet.