Bilder av Svalen II i Høiberg/Fredholms eie (fra 2011)


Nye redere på Svalen II - Erlend Fredholm og Per Inge Høiberg - utbringer kjøpsskålen

På slippen på Minnesund, juli 2011


Ved brygga på Hoel, juli 2015