M/S Svalen II
M/S Svalen II
Mjøsa
Bilder av Svalen II
i yrkesmessig drift
(1923 -  ca. 1970)

Bilder av Svalen II
som lystfartøy
(Ca. 1970 - 2010)

Bilder av Svalen II 
i Høiberg & Fredholms eie
(fra 2011)

Mjøssamlingene
Les mer om båtene på Mjøsa her:
http://www.mjossamlingene.no